Ukliďmě Česko

Orientační sporty jsou zapojené do celosvětové akce zaměřené na čistotu životního prostředí.

Projekt Ukliďme Česko

Mapování černých skládek