Čeština 🇨🇿         English 🇬🇧

Zasaď si svůj les

Podílíme se a pomáháme s projekty na obnovu lesa.

Kůrovcová kalamita likviduje les - naše hřiště. Naštěstí ne všechen a ne všude, ale bez pomoci obnovu lesa kvalitním způsobem jeho majitelé zvládnou těžko nebo vůbec. Orientační sportovci jsou proto aktivní a snaží se přispět k obnově lesa všemi svými silami. Současně se snažíme svým hlasem přispět ke změně z monokulturních lesů na druhově bohaté, silné porosty, které budou věkově a druhově bohaté, o několika výškových patrech. Takové lesy lépe zadrží vodu, vytvoří stín, pročistí vzduch, ochladí okolní krajinu a díky tomu nám pomohou zvládnout měnící se klima. Současně poskytnou lepší vyžití a vyšší orientační kvalitu pro všechny orientační sporty i pro veřejnost. 

Abychom jako svaz, oddíly i každý z nás přispěli, spojujeme síly s majiteli lesa (v první řadě s Lesy ČR) a nabízíme jim pomoc při sázení nových lesů a dalších lesních pracech vedoucích k obnově, zkvalitnění a zkrášení lesních porostů a lesního prostředí.

S velkým ohlasem a hojnou účastí se u o-sportovců setkávají jak akce Lesů ČR Den za obnovu lesa a, tak individuální nebo klubové lesní brigády.