Čeština 🇨🇿         English 🇬🇧

Ukliď si svůj les

Les je naše hřiště. A jelikož se při závodech a tréninku dostáváme i do míst, kam ani nejzarytější houbař nebo turista nezabloudí, záleží nám na čistotě lesa nejen kolem pěšinek a cest, ale i na takovýchto místech a postupně je pročišťujeme od odpadků, které do lesa nepatří. Naše aktivita je ideálním doplňkem aktivit typu "Ukliďme Česko", "plogging" a podobných.. Více o projektu.

Zasaď si svůj les

Les, naše hřiště, momentálně kvůli kůrovcové kalamitě místy úplně mizí. Vnímáme to jako příležitost jak zahájit přeměnu našich monokulturních lesů na druhově bohaté, silné porosty, které nejen zvládnou měnící se klima, ale poskytnou i lepší vyžití a vyšší orientační kvalitu pro všechny orientační sporty i pro veřejnost. Chceme k tomu jako svaz, oddíly i každý z nás přispět. Více o projektu . Více o projektu.

Ekologizace při pořádání závodů

Rostoucí popularita orientačních sportů znamená větší počty závodníků i příchozích na závodech, a to až 2000 lidí. Jako zodpovědní partneři naší přírody se snažíme jít příkladem a vymýšlíme, jak dopad takovýchto akcí na přírodu minimalizovat..Více o projektu.

Účast v aktivitě "Ukliďme Česko"

Orientační sportovci a jejich oddíly se už mnoho let účastní úklidových akcí v rámci aktivity "Ukliďme svět, Ukliďme Česko". Více o projektu.

Účast v aktivitě "Plogging Česko"

Orientační sportovci se už několik let účastní úklidových akcí v rámci aktivity "Plogging Česko".Více o projektu.

MŽP - #dostbyloplastu

ČSOS při své činnosti a pořádání závodů sleduje stejné cíle jako kampaň Ministerstva životního prostředí Dost bylo plastů - #dostbyloplastu

Nejvíce je to vidět při pořádání závodů.

Mistrovství světa v OB 2021

I velká akce celosvětového dosahu je zapojena do iniciativy Čist-O-les. Svým přístupem a svými aktivitami chce výrazně podpořit a posílit prvek ekologie nejen v rámci orientačního běhu a sportu jako takového. Více o projektu.