MŽP - #dostbyloplastu

Orientační sporty svými aktivitami sledují a naplňují stejné cíle jako kampaň Ministerstva životního prostředí.

ČSOS při své činnosti a pořádání závodů sleduje stejné cíle jako kampaň Ministerstva životního prostředí Dost bylo plastů - #dostbyloplastu

Nejvíce je to vidět při pořádání závodů.